Prémiové ráfky z NEXTIE jsou vyráběny z uhlíkových vláken T700 + T800 s pryskyřící s vysokým bodem tání 250°C. Prepreg je kombinací 15% uhlíkových vláken T800 + 85% T700 . T800 dosahuje lepší tuhosti a T700 zase lepší houževnatosti.

Grafenová brzdová plocha zajišťuje lepší rozptyl tepla při brždění a vykazuje mnohem lepší brzdný výkon, a to za každého počasí.

Karbonový prepreg je řezán laserem v úhlech 30° a 60°. Tento sice složitější proces, oproti standardnímu řezání v úhlu 45°, vykazuje zlepšení tuhosti a pevnosti ráfku.

Vyztužení spodní části v oblasti niplí, je nově jednovrstvé s vrstvou 3mm.Vnitřní povrch ráfku je rovný, což činí tloušťku každého otvoru pro paprsek zcela konzistentní. Rovinnost a kulatost ráfků je v rozmezí (+/- 0,15 mm) , což lepší než běžné ráfky s (+/- 0,2 mm).

Ráfky o profilu 30mm a 50mm najdete na našich zapletených kolech v galuskovém a plášťovém provedení.

Plášťová kola Spinollo 30 mm premium  Plášťová kola Spinollo 50 mm premium

Galusková kola Spinollo 30 mm premium   Galusková kola Spinollo 50 mm premium