image002

 

Tento manuál obsahuje základní informace o bezpečném provozu a údržbě zapletených kol Spinollo. Pokud chcete, aby Vám kola dobře sloužila, přečtěte si, prosím, tento manuál.


Základní bezpečnostní pokyny

Jízda s nesprávně namontovanými koly může způsobit vážný úraz a poškození celého kola. Přední a zadní kolo musí být správně upevněno do rámu a vidlice. Špatně upnuté zadní kolo znemožní správnou funkci měniče převodů a zhorší jízdní vlastnosti. U přední kola může dojít k jeho vypadnutí z vidlice a způsobit pád. Před jízdou nezbytně:

 • Zkontrolujte osy a rychloupínáky nábojů kol, že jsou nepoškozené. Očistěte je a promažte. Poškozené díly ihned vyměňte.
 • Pokud nerozumíte principu rychloupínacího mechanismu, kontaktujte svého prodejce nebo odborný cykloservis.
 • Při upínání kola do rámu a vidlice pomocí rychloupínáku je nutné, aby matice na rychloupínací ose byla dostatečně zašroubovaná.
 • Nikdy nejezděte na kole, kde si nejste 100% jistí správným upevněním zapletených kol.
 • Kola Spinollo není možné používat v tandemových kolech, pokud pro to nejsou přímo vyrobená.
 • Maximální tlak v plášťových kolech je 120PSI (8 Bar).
 • Nikdy nepřekračujte maximální doporučený tlak galusek nebo pláštů určený výrobcem.

Aluminiové ráfky:  Zkontrolujte, zda mají vaše ráfky s hliníkovou brzdnou plochou indikátory opotřebení. Ve většině případů to je mělká drážka uprostřed brzdně plochy, nebo malé mělké dírky v brzdné ploše. Tyto indikátory pravidelně kontrolujte. Pokud se drážka nebo dírky kompletně vybrousí, tyto ráfky již dále nepoužívejte. Hrozí konstrukční poškození ráfku, při kterém může dojít i úplné destrukci. Jízda na těchto ráfcích je životu nebezpečná!

 


NÁBOJE KOL

Zapletené kola Spinollo používají převážně náboje Powerway. Tyto náboje mají Alu volnoběžné ořechy pro kazety Shimano/Sram nebo Campagnolo. Náboje jsou kompatibilní s kazetami s 11/10/9 kolečky. U Shimana je u 10/9ti kolečka nutno vložit pod kazetu distanční podložku.

Náboje využívají strojních ložisek, která se v případě potřeby dají vyměnit. Při mytí kola nedoporučujeme použití tlakového WAP čističe v oblasti středů kol. Může dojít k průniku vody k ložiskům. Také po delší jízdě v dešti doporučujeme stažení koncovek, vysušení a promazání ložisek. Po cca 5 000km doporučujeme stažení volnoběžného ořechu, očištění západek a rohatky. K promazání rohatek použijte strojní olej. Při použítí vazelíny na rohatku může dojít k zatuhnutí západek.

Pokyny k údržbě jednotlivých typů nábojů najdete na www.spinollo.cz/naboje

 


PRODLOUŽENÍ VENTILKU

Zapletená kola Spinollo o profilu ráfku 36mm a větší se dodávají s nástavci ventilků.

 • 21 mm pro       36mm profil ráfku
 • 40 mm pro       50mm profil ráfku
 • 70 mm pro       88mm profil ráfku

Galusky nebo duše musí mít výměnný ventilek!

 


MONTÁŽ NÁSTAVCE VENTILKU

Pozn.: Nástavce namontujte před montáží galusky nebo pláště.
 1. Sejměte plastovou čepičku ventilku a vyšroubujte samotný ventilek. K vyšroubování použijte buď přímo určený klíč, nebo stranový klíč č. 5. Ventilek vytočíte proti směru hodinových ručiček.
 2. Místo ventilku zašroubujte nástavec ventilku. Nástavec má na konci těsnění, které dosedá na tělo ventilu. Pokud je sedlo ventilu hlubší a těsnění nesedí, použijte tenkou těsnící pásku do závitů. Omotejte ji cca 4x kolem závitu nástavce. Nástavec opět dotáhněte rukou nebo klíčem č. 5.
 3. Na konec nástavce našroubujte ventilek. Opět můžete použít těsnící pásku na závity.

image003


MONTÁŽ PLÁŠTŮ

Montáž pásky do ráfku

Doporučujeme použití PU pásek o šíři 15-18mm pro silniční ráfky a 22-25mm pro MTB ráfky. Nepoužívejte tenké PVC pásky, které se mohou promáčknout do děr pro paprsky. Také je možno použít polyesterové samolepící pásky. Zde je nutno vytvořit přesah u díry pro ventilek. Díru pro ventilek v pásce udělejte špičatým předmětem (např. křížovým šroubovákem), neprořezávejte ji nožem!

 1. Srovnejte otvor pro ventileknapásces otvoremventilu vráfku kola.
 2. Napněte pásku kolemráfku.Ujistěte se, žeokraje páskyjsou rovnoměrně usazenypo celém obvoduráfku.

Důležité: Ujistěte se, že páska dokonale překrývá všechny otvory v ráfku a nevytváří ostré hrany, o které by se mohla prodřít duše.

image004

Montáž pláště

 1. Nasaďte rukou jednu stranu plášťě na ráfek. Pokud nejde plášť do ráfku nasadit rukou, použijte opatrně plastové montpáčky. :  Pokud mají pláště směrový dezén, nasaďte dle šipek na plášti po směru rotace kola. Ne všechny pláště jsou směrové nebo mají vyznačený směr otáčení. Doporučujeme nasadit plášť logem výrobce na stranu šlapacího středu nad díru na ventilek.
 2. Nahustěte duši pouze tak, aby držela tvar. Vložte ventilek duše kolmo do díry ráfku. Vložte celou duši do ráfku. Dejte pozor, aby duše nebyla překroucená nebo přeložená.
 3. Nasaďte rukou druhou stranu pláště na ráfek. Pokud nejde plášť nasadit rukou, použijte plastové montpáčky. Při použití montpáček dejte pozor, aby nedošlo k uskřípnutí duše při natažení pláště na ráfek.
 4. Nahustěte duši na nízký tlak a rukou srovnejte boky pláště z obou stran ráfku. Plášt nesmí házet na výšku a dezén pláště musí běžet středem rovně. Pokud plášť háže na výšku a nejde srovnat, doporučujeme ho sundat, namazat patky pláště mýdlem a znovu nasadit. Po té plášť nahustit na vyšší tlak, než patky pláště zaskočí do ráfku. Nakonec upravíme tlak v plášti dle doporučení výrobce. Ne však více jak 8 ATM.

image005


LEPENÍ GALUSEK

Galusky lze lepit pouze na galuskové ráfky! Pro některé typy galusek je výrobcem povoleno jejich lepení pomocí oboustranné lepicí pásky. Pokud použijete lepení na pásky, dodržujte pokyny výrobce. Galusky před lepením minimálně na 24 hod natáhneme na ráfek (možno i starší) a necháme zformovat.

Příprava ráfku

 1. Karbonový ráfek před lepením galusky odmastěte acetonem, toluenem nebo lihem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla, může dojít poškození pryskyřice v karbonovém prepregu. Pokud je ná ráfku již stará vrstva lepidla, použijte aceton. Nepoužívejte ostré nástroje pro seškrabávání. Může dojít k poškození horní vrstvy karbonu. Na závěr je možné ráfek jemně přebrousit jemným smirkem s hrubosti 800.

Aplikace první vrstvy lepidla na ráfek a galusku

 1. Naneste tenkou vrstvu lepidla na očištěný ráfek. Lepidlo nenanášejte do děr pro niple a ventilek. Při práci použijte rukavice.
 2. Štětečkem rozetřete lepidlo rovnoměrně po celé ploše lůžka ráfku. Nechte lepidlo ráfku zaschnout. To může trvat i několik hodin!
 3. Nahustěte galusku, až se otočí naruby nebo bude tkaloun na boku. Pokud je třeba použít nástavec ventilku, tak teď je ta správná doba.
 4. Opět nanesete lepidlo na střed tkalounu galusky po celé délce. Při práci použijte rukavice.
 5. Štětečkem rozetřete rovnoměrně lepidlo po celém povrchu tkalounu galusky. Nechte lepidlo na galusce zaschnout. To může trvat i několik hodin!

image006

Aplikace druhé vrstvy lepidla na ráfek a galusku

 1. Naneste druhou tenkou vrstvu lepidla na ráfek a galusku stejným způsobem jako první. Také druhou vrstvu nechte na několik hodin zaschnout

Aplikace poslední vrstvy lepidla na ráfek a galusku

 1. Naneste poslední vrstvu lepidla a nechte zaschnout 15-20 min.

Nasazení galusky na ráfek

Varování:Nepoužívejte žádné nástroje pro nasazení galusky na ráfek. Může dojít k poškození ráfku. Při práci použijte latexové rukavice.

 1. Galusku lehce nahustěte. Vložte ventilek galusky do díry v ráfku.
 2. Usaďte galusku na střed ráfku a postupným vytahováním za boky galusku celou nasaďte do ráfku. Pokud nejde galuska přesadit do ráfku, tak snižte tlak v galusce. Poté co je pneumatika namontována na ráfek, zkontrolujte, zda je pneumatika vystředěna na ráfku. Stejná šíře základního tkalounu by měla být viditelná po obou stranách.
 3. Nahustěte galusku na 50 psi (3.4bar), pak zatočte kolem a zkontrolujte, zda galuska nehází a zda dezén na běhounu běží rovně. S výhodou lze využít základní tkaloun galusky. Tento by měl na každé straně ráfku přesahovat stejně. Pokud tomu tak není, galusku upusťte a znovu srovnejte. Spodní tkaloun musí přesahovat ráfek, jinak může dojít k prodření boku galusky.
 4. Po usazení galusky na střed ji nafoukněte na 135psi /8.6bar.

image007

Galusku necháme na kole minimálně 12 hod usadit, aby došlo k dokonalému přilepení.

Očištění

 1. Opatrně odstraňte přebytečné lepidlo především z brzdné plochy ráfku. Použijte aceton nebo toluen a hadřík.

Před každou jízdou zkontrolujte nalepení galusek a nahustěte je na správný tlak. Galusky je nutno nalepit minimálně 1x za každou sezónu!


BRŽDĚNÍ S KARBONOVÝMI KOLY

Brždění na karbonových ráfcích je specifické oproti Alu ráfkům. Začněte brzdit s předstihem před zatáčkou, brzděte přerušovaně, maximální přípustná teplota brzdných ploch karbonového ráfku je 250°C. Přílišný tlak na brzdovou páku nezvýší brzdný výkon, ale způsobí zablokování kola a může poškodit ráfek. Za deště je třeba pár otáček kola, než špalíky vysuší ráfek a začnou brzdit.

Používejte správný typ brzdových gumiček pro konkrétní typ ráfků. Nesprávný typ brzdových gumiček nebo jejich poškození může vést ke zvýšení teploty ráfku při brzdění, a jeho poškození. Při přehřátí karbonového ráfku nad 250°C může dojít k poškození brzdné plochy a následnému zablokování kola při brždění.

 • Nepoužívejte brzdové gumičky pro karbonové ráfky na jiný typ ráfku.
 • Pro karbonové ráfky Spinollo používejte brzdové špalky, které jsou součástí příslušenství.
 • Také je možno použít brzdové gumičky Shimano R55C3 Carbon a SwissStop YellowKing nebo Swiss Stop BlackPrince.
 • Na karbonové ráfky nepoužívejte brzdové gumičky, které se používaly na Alu ráfky. Do špalků se mohou zachytit špony z hliníkového ráfku a poškodit brzdnou plochu. Brzdové gumičky je možné ošetřit obroušením pomocí pilníku.

image008


MONTÁŽ KOL

Montáž rychloupínáků

 1. Uvolněte nastavovací matici a stáhněte středící pružinku z osy rychloupínáku
 2. Vložte osu rychloupínáku do duté osy náboje. Na konec osy opět vložte středící pružinku a našroubujte matici na několik závitů.

image009

Přední kolo

 1. Zkontrolujte, zda je páčka rychloupínáku v otevřené poloze. Uvolněte přední brzdu pro vložení kola.
 2. Vložte přední kolo do patek vidlice. Páčka rychloupínáku je na levé straně kola. Pokud má pneumatika směrový dezén, je nutno vložit kolo tak, aby šipky směřovaly po směru jízdy.
 3. Upínací páčku rychloupínáku nastavte rovnoběženě s osou náboje.
 4. Dotáhněte nastavovací matici na rychloupínáku k patce vidlice. Rychloupínací páčka směřuje vodrovně směrem dozadu. Při zavírání rychloupínací páčky musíte cítit dostatečný tlak. Páčka by Vám měla zanechat otisk ve Vaší dlani. Pokud je tlak menší, opět povolte páčku a přitáhněte nastavovací matici. Pro správnou funkci musí nastavovací páčka být až na konci zavírací polohy. Při demontáži předního kola je nutno povolit rychloupínací páčku a částečně vyšroubovat nastavovací matici.

image010

Zadní kolo

 1. Zkontrolujte, zda je páčka rychloupínáku v otevřené poloze. Uvolněte zadní brzdu pro vložení.
 2. Přeřaďte na nejmenší kolečko na kazetě a malý převodník.
 3. Zadní přehazovačku zatáhněte dozadu a vložte zadní kolo s kazetou tak, aby řetěz dosedl na nejmenší pastorek.
 4. Zkontrolujte, zda je osa zadního kola přesně usazena v rámu. Ráfek zadního kola je ve středu brzdových čelistí.
 5. Upínací páčku rychloupínáku nastavte rovnoběženě s osou náboje.
 6. Dotáhněte nastavovací matici na rychloupínáku k patce vidlice. Rychloupínací páčka směřuje vodrovně směrem dozadu. Při zavírání rychloupínací páčky musíte cítit dostatečný tlak. Páčka by Vám měla zanechat otisk ve Vaší dlani. Pokud je tlak menší, opět povolte páčku a přitáhněte nastavovací matici. Pro správnou funkci musí nastavovací páčka být až na konci zavírací polohy. Rychloupínací páčka směřuje mezi řetězovou sedlovou vzpěru rámu.

image011

Konečné nastavení

 1. Uzavřete povolovací páčku přední brzdy. Přední kolo musí být umístěno ve středu vidlice z čelního pohledu. Také ráfek předního kola musí procházet středem mezi brzdovými špalky. Pokud je přední kolo ve vidllici rovně a brzdové špalky nejsou v ose ráfku, nastavte přední brzdu. V případě, že přední kolo není ve vidlici v ose, zkuste povolit a znovu utáhnout rychloupínací páčku. Pokud to problém nevyřeší, vyhledejte odborný cykloservis!
 2. Uzavřete povolovací mechanismus zadní brzdy. Zkontrolujte, zda je zadní kolo v ose mezi řetězovými i sedlovými vzpěrami. Pokud není v ose, zkuste povolit rychloupínák zadního kolo, zatlačte na sedlo a zároveň utáhněte rychloupínák. Pokud toto nepomůže, vyhledejte odborný cykloservis. Ráfek předního kola musí procházet středem mezi brzdovými špalky. Pokud je zadní kolo v rámui rovně a brzdové špalky nejsou v ose ráfku, nastavte zadní brzdu.

ČIŠTĚNÍ

K mytí zapletených kol používejte pouze mýdlovou vodu nebo čístící prostředky určené pro karbonové díly. Použití ředidel a jiných chemikálií může poškodit karbonové ráfky a polepy kol.


ZÁRUKA

Záruka se vztahuje:

Na vadné díly a nedokonalé dílenské zpracování. Na kola Spinollo je poskytována záruka 2 roky ode dne prodeje.

Záruka se nevztahuje:

Na škody vzniklé špatným a neodborným zacházením ze strany zákazníka, na poškození vzniklá při pádech a vzniklá zanedbáním kontroly technického stavu, na opotřebení jednotlivých dílů provozem. Poškození brzdné plochy ráfku brzdovými špalíky, které nejsou určené pro použití s karbonovými ráfky. Poškození plášťových ráfků překročením max. tlaku.

Postup při uplatňování reklamace

Kupující je při reklamaci povinen předložit prodávajícímu fakturu a řádně vyplněný záruční list.

Při absenci těchto dokladů nemůže být reklamace vyřízena.