Test pevnosti uchycení niplí. Při zatížení 350kg nesmí dojít k prasklinám.

Test pevnosti uchycení niplí. Při zatížení 350kg nesmí dojít k prasklinám.