Vozíkový test dle standardů UCI. Pneumatika nahuštěná na 100PSI, vozík se 100kg kladivem na troleji s rchlosti 10km/h. Náraz do kola ve spodní 1/4 pod úhlem 45°

Vozíkový test dle standardů UCI. Pneumatika nahuštěná na 100PSI, vozík se 100kg kladivem na troleji s rchlosti 10km/h. Náraz do kola ve spodní 1/4 pod úhlem 45°